KOBİ'lere Özel İstatistiki Analizler

KOBİ'lere Özel İstatistiki Analizler

Mal veya hizmet üreten sanayi işletmeleri, kooperatifler, tarım işletmeleri, tarımsal sanayi işletmelerine dönük olarak:

 1. Çalışanlar için başarı/etkinlik/performans analizleri
  • Çalışanların satış/girdi başarı ölçümleri
  • En iyi eleman(ların) seçimi
  • Başarısızlığın maliyetini hesaplama
  • Başarı referansları
 2. Şubeler/departmanlar için başarı/etkinlik/performans analizleri
  • Satış/kaynak kulanım performans ölçümleri
  • En başarılı şubelerin belirenmesi
  • Başarısız şubelerin yol açtığı kayıpları hesaplama
  • Başarısız şubelerin iyileştirilmesi için referanslar
 3. Pazarlama elemanları için en kısa rota belirleme
 4. Çalışanların en yüksek motivasyonla çalışacakları şube veya departmanların belirlenmesi
 5. En yüksek kârla veya en az masrafla hangi ürün/mal/hizmet ne kadar, nasıl ve ne zaman üretilmeli
 6. Hangi üretim merkezinden hangi talep merkezine ne kadar mal sevketmeli
 7. Riske bağlı üretim planlaması
 8. Zaman ve konum esaslı yatırım planlaması
 9. Belli kriter ve seçenekler arasından ağırlıklı karar verme analizi
 10. Strateji analizleri
 11. Geleceğe dönük öngörü analizleri
 12. Arz/talep/fiyat analizleri
 13. En yüksek satış potansiyeline sahip ürün tasarımı (market share optimization)
 14. Müşteri memnuniyeti analizleri

OPTİMUM KARAR ALMA SÜREÇLERİ ( = OKAS)

OKAS, matematiksel temelli yöntemlere dayalı olarak gerçekleştirilir.

1-Marka-Mal-İş-Hizmet tasarımı

Firmanın piyasaya sunmak istediği yeni veya herhangi bir ürün ya da markanın:

 • Hangi ambalaj/görüntü
 • Hangi fiyat
 • Hangi boyut/ağırlık
 • Hangi besin özellikleri
 • Hangi kalori vb

ile üretilmesi durumunda pazardan en yüksek payı alabileceğine ilişkin

 • Marka-ürün-mal-iş-hizmet tasarımının yapılması
 • Önerilen tasarımın hangi tüketici veya müşteri profillerinde en fazla kabul göreceğinin belirlenmesi

2-En az masraflı/en yüksek kârlı ürün bileşimi

 • Firmanın, hangi girdileri ne kadar kullanması durumunda mal veya hizmetlerini en az maliyetle üretebileceği
 • Firmanın hangi tedarikçilerden ürün-mal-girdi temin etmesi durumunda en az maliyetli ürün, mal veya hizmet üretebileceği
 • Firmanın en az işgücü, sermaye, kredi, girdi kullanımı ile nasıl üretim yapabileceği
 • Yeni teknoloji, makine ve yöntemlerin firmaya en uygun şekilde uyarlanması
 • En uygun işgücü vardiya planlama
 • En uygun ödeme yeri, miktarı ve zamanlaması
 • En uygun mal depolama, taşıma araçları ve ulaştırma noktalarının belirlenmesi
 • Firmanın ürünlerini hangi fiyatlardan piyasaya sunması durumunda en yüksek kâra ulaşabileceği

kararlarının verilmesi.

3-Müşteri-tüketici tepkilerinin öngörülmesi

 • Firmanın mevcut ve gelecekte üretme olasılığı olan ürünleri için tüketici profillerinin tanımlanması ve tercihlerin firma ürünlerine yönlendirme olanaklarının
 • Tüketicilerin/müşterilerin fiyat değişimlerine verebilecekleri olası tepkilerin
 • Olumlu/olumsuz ekonomik gelişmelerde tüketicilerin talep düzeylerinde meydana gelebilecek olası tepkilerin

öngörülmesi ve bunların firmaya yansımalarının tahmin edilmesi.

4-Firma verimliliğinin belirlenmesi

 • Firmanın zamana göre sermaye, işgücü, enerji vb kaynak kullanım verimliliğinin hesaplanması
 • Firmanın hangi kaynakları ne kadar israf ettiğinin ve üretim kayıplarının hesaplanması
 • Firmanın mevcut imkânlarla maksimum üretime nasıl ulaşabileceğinin belirlenmesi
 • Firmada çalışanların performanslarının ölçülmesi
 • Çalışanların performans düşüklüğü nedenlerinin belirlenmesi ve giderilmesi
 • Performansı en yüksek çalışanların hangi düşük performanslı çalışanlar için örnek olması gerektiğinin belirlenmesi

5-Firma Stratejik Gelişme Sürecinin Analizi

Firma yöneticilerinin çeşitli ölçütler açısından firmanın geleceğiyle ilgili farklı seçeneklere verdikleri önceliklerin

 • Hiyerarşik olarak
 • Bulanık olarak

sayısal ifadelerle analiz edilmesi.

6-Firmanın geleceğine dönük öngörüler

Firmanın

 • Büyüme
 • Satış
 • Pazar payı
 • En kârlı veya en az maliyetli haftalık/aylık/günlük üretim ve kaynak kullanım

öngörülerinin yapılması.


 

Image
İstatistikevi, bir "Cem Göncü" Markasıdır

Web Sitemizi Sosyal Medyada Paylaşarak Birçok Kişiye Duyurabilirsiniz.

© 2024 İstatistik Evi. Tüm Hakları Saklıdır. Web Dizayn Koray ÇOKOL